Tarieven

Tarieven cursusjaar 26 augustus 2019 tot en met 3 juli 2020.
Individuele les van 60 minuten, leerlingen vanaf 21 jaar: € 42,50
Individuele les van 60 minuten, leerlingen tot 21 jaar: € 37,50 
Individuele les van 45 minuten (alleen wekelijks mogelijk), leerlingen vanaf 21 jaar: € 35,- 
​Individuele les van 45 minuten (alleen wekelijks mogelijk), leerlingen tot 21 jaar: € 30,- 
In overleg kan afgeweken worden van deze planning.

 

Prijs per maand Leerlingen vanaf 21 jaar  Leerlingen tot 21 jaar
60 min. eens per twee weken € 85,-  € 75,-
60 min. les wekelijks € 161,50  € 142,50
45 min. les wekelijks € 133,-  € 114,-
Losse (proef) les €42,50 €37,50

 

Betaling
Het bedrag moet in 10 maandelijkse termijnen vooraf betaald worden. Losse lessen en proefles moeten contant betaald worden.

Wanneer?
Ik geef op maandag en dinsdag (ook ‘s avonds), woensdag en donderdag overdag zangles in mijn zangstudio. Een andere frequentie of duoles is in overleg mogelijk.

Cursusjaar
De lesovereenkomst gaat in op 26 augustus 2019 en loopt af op 3 juli 2020.
In het cursusjaar worden er 20 lessen (eens per twee weken) dan wel 38 lessen gegeven. Mocht deze overeenkomst op een ander tijdstip ingaan, dan loopt deze tot en met 3 juli 2020 en wordt het termijnbedrag evenredig aan het afgesproken aantal lessen vastgesteld.
Er wordt geen lesgeven in de Kerstvakantie. Er is in het maandelijkse tarief rekening gehouden met de (school)vakanties.
De overeenkomst wordt op de afloopdatum automatisch verlengd, tenzij de overeenkomst voor 15 juni schriftelijk wordt opgezegd. Tussentijdse opzegging dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een periode, die vier lessen bevat, hetgeen inhoudt, dat na de opzegging nog over dat aantal lessen lesgeld verschuldigd is en dat de leerling op deze lessen recht heeft.

Afwezigheid
Indien de leerling een les verzuimt is niettemin lesgeld verschuldigd.
Bij tijdige afmelding (minimaal 24 uur van tevoren) kan geprobeerd worden een vervangende lestijd te vinden om de les in te halen. Dit dient te gebeuren binnen twee weken na de afgemelde les, op een tijdstip dat de docent aanbiedt of door te ruilen met een andere leerling. Het missen van een les is de verantwoordelijkheid van de leerling.     

De docent heeft het recht een les te verzetten i.v.m. vakantie of voorstellingen. Indien de docent afwezig is, zal de les worden ingehaald. In geval van langdurige arbeidsongeschiktheid wordt in overleg de lesovereenkomst verbroken dan wel aangepast. Indien gewenst zal getracht worden vervanging te vinden.