Tarieven en bepalingen:

Tarieven cursusjaar 29 augustus 2022 tot en met 30 juni 2023.
Individuele les van 60 minuten, leerlingen vanaf 21 jaar: € 45,- (21 lessen per seizoen)
Individuele les van 60 minuten, leerlingen tot 21 jaar: € 40,- (21 lessen per seizoen)
Individuele les van 45 minuten (alleen wekelijks mogelijk), leerlingen vanaf 21 jaar: € 37,50 
​Individuele les van 45 minuten (alleen wekelijks mogelijk), leerlingen tot 21 jaar: € 32,50 
In overleg kan afgeweken worden van deze planning. Het is bv. ook mogelijk om voor een half jaar af te spreken. Andere termijnen zijn ook mogelijk, maar dan ga ik uit van losse lessen en geldt een hoger tarief.
Losse lessen kosten 50,- (€45,- leerlingen tot 21 jaar).

 

Prijs per maand Leerlingen vanaf 21 jaar  Leerlingen tot 21 jaar
60 min. eens per twee weken € 94,5o  € 84,-
60 min. les wekelijks € 171,-  € 152,-
45 min. les wekelijks € 142,50 € 123,50
Losse les €50,- €45,-

 

Betaling
Het bedrag moet in 10 maandelijkse termijnen vooraf betaald worden. Losse lessen en proefles moeten contant betaald worden.

Wanneer?
Ik geef op maandag en dinsdag (ook ‘s avonds), woensdag en donderdag (en soms vrijdag) overdag zangles in mijn zangstudio. Een andere frequentie of duoles is in overleg mogelijk.

Cursusjaar
De lesovereenkomst gaat in op 29 augustus 2022 en loopt af op 30 juni 2023.
In het cursusjaar worden er 21 lessen (gemiddeld eens per twee weken) dan wel 38 lessen (wekelijks) gegeven. Mocht deze overeenkomst op een ander tijdstip ingaan, dan loopt deze tot en met 30 juni 2023 en wordt het termijnbedrag evenredig aan het afgesproken aantal lessen vastgesteld.
Er wordt geen lesgeven in de Kerstvakantie. Er is in het maandelijkse tarief rekening gehouden met de (school)vakanties.
De overeenkomst wordt op de afloopdatum automatisch verlengd, tenzij de overeenkomst voor 15 juni schriftelijk wordt opgezegd. Tussentijdse opzegging dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een periode, die vier lessen bevat, hetgeen inhoudt, dat na de opzegging nog over dat aantal lessen lesgeld verschuldigd is en dat de leerling op deze lessen recht heeft.

Afwezigheid
Indien de leerling een les verzuimt is niettemin lesgeld verschuldigd.
Bij tijdige afmelding (minimaal 24 uur van tevoren) kan geprobeerd worden een vervangende lestijd te vinden om de les in te halen. Dit dient te gebeuren binnen twee weken na de afgemelde les, op een tijdstip dat de docent aanbiedt of door te ruilen met een andere leerling. Het missen van een les is de verantwoordelijkheid van de leerling.     

De docent heeft het recht een les te verzetten i.v.m. vakantie of voorstellingen en andere projecten. Indien de docent afwezig is, zal de les worden ingehaald. In geval van langdurige arbeidsongeschiktheid wordt in overleg de lesovereenkomst verbroken dan wel aangepast. Indien gewenst zal getracht worden vervanging te vinden.

Corona-maatregelen:
De zangstudio is i.v.m. de Corona-maatregelen aangepast.
Heb je koorts, ben je benauwd en ben je erg aan het hoesten, kom je vanzelfsprekend niet naar de les.
Normaal gesproken zeg ik altijd dat een beetje verkouden zijn en wat keelpijn hebben, geen reden zijn om niet te komen zingen. Dat blijft zo, maar nu ben ik voorzichtiger. Overleg altijd  even vooraf, dan komt het allemaal goed. Je laten testen (zeker als de klachten langer aanhouden) is zeker een optie, zodat iedereen weet waar hij/ zij aan toe is.
Het is altijd mogelijk om de les via Zoom te geven, zodat we toch door kunnen en ik niet ineens heel veel lessen moet inhalen als het bv. herfst wordt en veel mensen 'gewoon' verkouden zijn.