Privacyverklaring

In deze Privacyverklaring wordt omschreven hoe de Zangstudio Carlijn Stolten omgaat met de persoonlijke informatie van de bezoekers van haar website en van haar leerlingen. Door ondertekening van een lesovereenkomst stem je in met de voorwaarden van het privacy beleid van Zangstudio Carlijn Stolten, zoals neergelegd in deze privacyverklaring.

Zangstudio Carlijn Stolten gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Deze worden verwerkt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt, alsmede met overige toepasselijke wet- en regelgeving. Tevens neemt de Zangstudio Carlijn Stolten passende beveiligingsmaatregelen om je gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang tot of onbevoegde wijziging, bekendmaking of vernietiging van jouw gegevens.

Identiteit van de onderneming

Zangstudio Carlijn Stolten
Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Utrecht, onder nummer 30256530.

Contactgegevens
Bezoek- en postadres:
Burgemeester van Tuyllkade 11 bis
3553 AA Utrecht
telefoon: 030-2422806/ 06-12148912
e-mail: carlijnstolten@gmail.com

Met welk doel verzamelen wij gegevens?
Zangstudio Carlijn Stolten registreert gegevens van gebruikers en leerlingen zoals onder andere de voornaam, de achternaam, alsmede het adres (NAW-gegevens), het email-adres, (mobiele) telefoonnummer en de geboortedatum. Deze gegevens worden gebruikt voor de wettelijke administratie en het uitvoeren van activiteiten van de zangstudio. De gegevens worden bewaard in een leerlingen-register dat regelmaaltig wordt bijgewerkt. 

Contact- of aanmeldformulier & e-mail
Als je een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard voor zolang het nodig is om het formulier of de inhoud van de e-mail te beantwoorden of af te handelen.

Nieuwsbrief
Wij versturen enkele malen per jaar een nieuwsbrief waarmee we geïnteresseerden willen informeren over onze activiteiten. Jouw e-mailadres wordt alleen met expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat, zoals het hoort, een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Ontvangers van de persoonsgegevens
Wij delen de opgeslagen gegevens niet met derden, deze dienen dus alleen voor de eigen bedrijfsvoering van Zangstudio Carlijn Stolten.

Hoe lang worden de gegevens opgeslagen?
Gegevens van klanten en leveranciers blijven bewaard tot 7 jaar nadat een klant voor het laatst een dienst of product heeft afgenomen of een leverancier een product of dienst heeft geleverd.

U heeft recht op inzage, rectificatie of wissing van uw gegevens
Wilt u weten welke gegevens wij van u hebben opgeslagen, of wilt u gegevens aangepast hebben of gewist, neem dan contact op met carlijnstolten@gmail.com.

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
Ook als u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens kunt u die toestemming weer intrekken. Stuur hiervoor in beide gevallen een bericht naar carlijnstolten@gmail.com. Heeft u een klacht over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan dan heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Niet akkoord met verstrekken van uw persoonsgegevens?
Door gebruik te maken van onze dienstverlening gaat u akkoord met onze Algemene Voorwaarden. In deze voorwaarden staat dat wij uw persoonsgegevens nodig hebben om het contract of overeenkomst uit te voeren en. Bent u niet akkoord met het verstrekken van uw persoonsgegevens dan dient u dit voordat de overeenkomst wordt gesloten aan ons door te geven.

Geautomatiseerde besluitvorming of profilering
Wij maken binnen onze organisatie geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Laatste wijziging: 22 april 2018